Zakupy mieszkań za gotówkę – ile to procent rynku?

Sprzedaż

Udział zakupów gotówkowych to temat, który jest dość popularny już od dłuższego czasu. Trudno się dziwić, bo krajowe media donoszą o środkach przepływających z depozytów (kont i lokat) na rynek nieruchomości. Istnienie takiego zjawiska potwierdzają zresztą dane Narodowego Banku Polskiego dotyczące wartości depozytów gospodarstw domowych.

Sporną kwestią jest natomiast to, jaki udział w rynku mają zakupy mieszkań za gotówkę. Pod tym pojęciem nie rozumiemy oczywiście transakcji rozliczanych stricte w sposób gotówkowy (przy użyciu banknotów). Chodzi natomiast o zakupy nieruchomości mieszkaniowych z wykorzystaniem wyłącznie własnych oszczędności. Narodowy Bank Polski regularnie podaje informacje o udziale takich transakcji dotyczących nowych mieszkań z największych ośrodków miejskich. Warto wiedzieć, że NBP regularnie pyta również agentów nieruchomości o popularność transakcji gotówkowych. Wyniki takiej ankiety dotyczącej całego kraju mogą być bardziej miarodajne.

Artykuł w dużym skrócie:

  • W pierwszym kwartale 2021 roku Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym.
  • Wyniki tego badania sugerują między innymi, że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu.
  • W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25 procent.

Narodowy Bank Polski zapytał głównie lokalnych agentów

Przed zaprezentowaniem dokładnych wyników wspomnianego badania NBP, warto napisać nieco więcej na temat jego metodologii. Mianowicie, Narodowy Bank Polski w lutym 2021 roku przeprowadził „Badanie poziomu popytu i podaży na wtórnym rynku mieszkaniowym z uwzględnieniem rynku najmu”. We wspomniane badanie ankietowe było zaangażowanych 296 agentów nieruchomości z całego kraju. Warto zwrócić uwagę, że agencje o zasięgu ogólnopolskim stanowiły tylko 4 procent grupy badanych pośredników.

– Aż 274 na 296 agencji nieruchomości oprócz pomocy w sprzedaży mieszkań świadczyło również usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu lokali – zaznacza Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Zakupy mieszkań za gotówkę stanowią 40 procent rynku wtórnego

W ramach swojego badania ankietowego, eksperci NBP zapytali agentów nieruchomości między innymi o to, jak popularne są zakupy za gotówkę z uwzględnieniem celu transakcji. Okazuje się, że udział transakcji gotówkowych w liczbie sprzedanych domów i mieszkań na rynku wtórnym wynosił odpowiednio:

  • 25 procent przy zakupach na potrzeby własne kupującego lub członka jego rodziny
  • 52 procent w przypadku zakupów mieszkań pod wynajem
  • 67 procent przy transakcjach związanych z zamiarem odsprzedaży nieruchomości mieszkaniowej (głównie mieszkania) w korzystnym momencie

Jeżeli chodzi o transakcje z przeważającym udziałem środków własnych nabywcy (ponad 50 procent), to analogiczne wyniki procentowe przedstawiały się następująco:

  • 22 procent w przypadku zakupów na potrzeby własne kupującego lub członka jego rodziny
  • 27 procent przy zakupach mieszkań pod wynajem
  • 21 procent po uwzględnieniu transakcji związanych z zamiarem odsprzedaży nieruchomości mieszkaniowej (głównie mieszkania) w korzystnym momencie

Ciekawie wyglądają także ogólne proporcje transakcji związane z różnym ich celem. W 2020 roku według szacunków agentów nieruchomości około 26 procent nabywców kupowało nieruchomości mieszkaniowe jako swoje pierwsze lokum. Kolejne 26 procent kupujących chciało poprzez zakup poprawić obecne warunki mieszkaniowe (najczęściej wymienić dom lub lokal na większy). Około 18 procent zakupów było realizowanych z myślą o wynajmie, a 9 procent zarówno na wynajem, jak i potrzeby własne. Transakcje typowo spekulacyjne (zakładające korzystną odsprzedaż) miały udział rynkowy wynoszący 11 procent.

– Dalsze 10 procent nabywców mieszkań zakładało najem do czasu korzystnej odsprzedaży – informuje Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Na podstawie wszystkich powyższych wyników możemy szacunkowo obliczyć, jaki udział w obrocie rynkowym miały zakupy mieszkań za gotówkę. Dla uproszczenia trzeba założyć, że w przypadku podwójnego celu nabycia (na przykład wynajem i potrzeby własne) udział procentowy obydwu wariantów rozkładał się po połowie.

– Po przyjęciu wspomnianego założenia okazuje się, że w 2020 roku na rynku wtórnym zakupy mieszkań za gotówkę stanowiły 39 procent wszystkich transakcji – podaje Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

W dużych miastach zakupy mieszkań za gotówkę są częstsze

Podany wynik (39 procent) wydaje się całkiem wiarygodny, jeśli weźmiemy pod uwagę obszar całego kraju. W przypadku wartości obrotu, a nie liczby transakcji, analogiczny wynik mógł być nieco większy. Można bowiem przypuszczać, że zakupy mieszkań za gotówkę wiążą się z wartością transakcji, która jest większa od przeciętnej. Warto także pamiętać o różnicach między małymi i średnimi miastami oraz metropoliami.

– W dużych ośrodkach miejskich zakupy mieszkań za gotówkę są częstsze z uwagi na aktywność inwestorów posiadających duży kapitał (środki własne) – podsumowuje Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Udostępnij artykuł:

Informacja prasowa

0 komentarzy

Dodaj komentarz

avatar

Podobne wpisy

Szukasz pomocy

Wystarczy Twój mail, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!